ახალი და მიმდინარე პროექტები, გრანტები...

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი
საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი
საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
მოიძებნა 120 ჩანაწერი

 EU, OECD, UNECE ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის (EUWI+)

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში წყლის რესურსების მართვის გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით ტრანსსასაზღვრო მდინარეებზე.

უნიკალური კოდი: 000104
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF) მტკვარი II - წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის ხელშეწყობა

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სამინისტროს მიერ შეთანხმებული სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტული საკითხების გადაჭრას, აღნიშნული გეგმის მიმდინარე პროექტების ცხრილისა და წყლის რესურსების ეროვნული ინტეგრირებული გეგმების განხორციელების გზით

უნიკალური კოდი: 000103
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: ინფრასტრუქტურა და მშენებლობა გარემოს დაცვა
სექტორი: სხვა

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამტავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN) ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში (ფაზა II)

პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში სატყეო რეფორმის წარმატებული განხორციელების ხელშეწყობა პოლიტიკური ინსტრუმენტების შემუშავების, ტყის მართვის პრაქტიკის მოდერნიზების, ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერებისა და პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების გზით.

უნიკალური კოდი: 000102
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: ინფრასტრუქტურა
სექტორი: სხვა

ბაქო - თბილისი - ჯეიჰანის მილსადენის კომპანია იმერეთის რეგიონში დაავადებული წაბლნარი ტყეების აღდგენა-განახლების პროგრამისა და ეკო-პრემიების პროგრამის მიზნობრივი დაფინანსების შესახებ ხელშეკრულება

ხელშეკრულების მიზანია მილსადენი კომპანიების მიერ მთავრობისათვის მიზნობრივი დაფინანსების გაცემა, რომელიც გულისხმობს იმერეთის რეგიონში დაავადებული წაბლნარი ტყეების აღდგენა-განახლების პროგრამისათვის თანხის გამოყოფას, აგრეთვე, ეკო-პრემიების პროგრამის განხორციელებას.

უნიკალური კოდი: 000101
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: იმერეთი
სფერო: ინფრასტრუქტურა და მშენებლობა გარემოს დაცვა
სექტორი: სხვა

გაეროს განვითარების ფონდი (UNDA) ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები და ინდიკატორები კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში

პროექტის მიზანია კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში (სომხეთი საქართველო, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი) ტყის მდგრადი მართვისთვის ეროვნული შესაძლებლობების გაძლიერება, კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების, აგრეთვე ანგარიშგების სისტემების განვითარების ხელშეწყობა.

უნიკალური კოდი: 000100
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: ინფრასტრუქტურა და მშენებლობა გარემოს დაცვა
სექტორი: სხვა

Global Environment Facility (GEF) მწვანე ქალაქები - ინტეგრირებული სისტემა ბათუმში და აჭარის რეგიონისათვის

პროექტის მიზანია ბათუმსა და აჭარის რეგიონში მდგრადი სატრანსპორტო სისტემის განვითარება, რომელიც მიიღწევა 4 სხვადასხვა კომპონენტის განხორციელების შედეგად კერძოდ: ინტეგრირებული მდგრადი ურბანული სატრანსპორტო გეგმის შემუშავება

უნიკალური კოდი: 000099
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 30-06-2019 ვადა იწურება
რეგიონები: აჭარა
სფერო: ინფრასტრუქტურა და მშენებლობა გარემოს დაცვა
სექტორი: სხვა

გერმანიის საერთაშორისო     თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) ინტეგრირებული კლიმატის ცვლილების პოლიტიკა (VICLIM)

პროექტის განხორციელების შედეგად ეროვნულ დონეზე კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის განმსაზღვრელები შეძლებენ განახორციელონ ინტეგრირებული შერბილების ღონისძიებები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით.

უნიკალური კოდი: 000098
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა

გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკი (KfW); კავკასიაში დაცული ტერიტორიების ხელშეწყობის პროგრამა - საქართველო (ეკორეგიონული კონსერვაციის პროგრამა, ფაზა III)

პროექტის მიზანია ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების დაარსება, ყაზბეგის, კინტრიშისა და ალგეთის დაცული ტერიტორიების გაფართოება-განვითარება.

უნიკალური კოდი: 000097
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა

კავკასიის ბუნების ფონდი (CNF) ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტი გულისხმობს ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის სახელფასო დანამატის გაცემის, ინფრასტრუქტურის აღდგენის, მოვლა-შენახვისა და მიმდინარე ხარჯების თანადაფინანსებას, აღჭურვილობისა და ავტოპარკის განახლება-შეძენას; საკვანძო სახეობაზე ორიენტირებული მონიტორინგის სისტემის შექმნას.

უნიკალური კოდი: 000096
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: კახეთი
სფერო: ინფრასტრუქტურა
სექტორი: სხვა

გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკი (KfW); ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნო სამხრეთ კავკასიაში (TJS) (III ფაზა)

TJS წარმოადგენს სამხრეთ კავკასიის ბუნების დაცვის ეკორეგიონული პროგრამის ფარგლებში არსებული სამი კომპონენტის ნაწილს, რომელიც დაფინანსებულია გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) მიერ გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების საკრედიტო ბანკის (KfW) მეშვეობით.

უნიკალური კოდი: 000095
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა
სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები
Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია ლაშა ქავთარაძეს მიერ