ახალი და მიმდინარე პროექტები, გრანტები...

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი
საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი
საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
მოიძებნა 120 ჩანაწერი

გარემოს დაცვის ევროპული სააგენტო (EEA)

ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის პრინციპებისა და პრაქტიკის განხორციელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (ENI SEIS II East)

პროექტის ზოგადი მიზანია ENPI-ის ქვეყნებში გარემოს დაცვის წახალისება, ხოლო ENI SEIS II East პროექტის მიზანს წარმოადგენს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანაში ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის (SEIS) პრინციპებისა და პრაქტიკის განხორციელების მხარდაჭერა.

უნიკალური კოდი: 000094
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა

GIZ

ბიო მრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში (IBiS)

გერმანიის მთავრობის კავკასიის ინიციატივის ფარგლებში, პროგრამა ძირითადად თანამშრომლობს სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნის გარემოს დაცვის სამინისტროებთან.

უნიკალური კოდი: 000093
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა

UNDP

წყალბად-ქლორ-ფტორ-ნახშირბადების მოხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმა (HPMP)

წყალბადქლორფტორნახშირბადების მოხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმა (HPMP) შემუშავებულია საქართველოს მიერ მონრეალის ოქმით და მისი ცვლილებების ფარგლებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად.

უნიკალური კოდი: 000092
საიტზე დამატებულია: 21-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა

UN WOMEN

პროექტი საქართველოში ქალთა ეკონომიკური როლის გაძლიერებისთვის

2018 წლიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ახორციელებს ქალთა პროექტს საქართველოში ქალთა ეკონომიკური როლის გაძლიერებისთვის, რაც სხვადასხვა პარტნიორის ჩართულობას ითვალისწინებს.

უნიკალური კოდი: 000089
საიტზე დამატებულია: 21-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სამოქალაქო პროექტები
სექტორი: სხვა

UNDP

საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა (ENPARD III)

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) საქართველოში, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში, ახორციელებს პროექტს „საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა (ENPARD III)“.

უნიკალური კოდი: 000087
საიტზე დამატებულია: 21-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2022
რეგიონები: აჭარა
სფერო: სოფლის მეურნეობა
სექტორი: სხვა

CCR

ხულოს მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარებისა და დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ENPARD-ის ფარგლებში, კარიტასი ახორციელებს პროექტს “ხულოს მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარებისა და დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა”.

უნიკალური კოდი: 000086
საიტზე დამატებულია: 21-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: აჭარა
სფერო: სოფლის მეურნეობა
სექტორი: სხვა

CENN

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის

ENPARD-ის ფარგლებში CENN ახორციელებს პროექტს „ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის“.

უნიკალური კოდი: 000085
საიტზე დამატებულია: 21-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: აჭარა
სფერო: სოფლის მეურნეობა
სექტორი: სხვა

RDFG

სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში

ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG) სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში ახორციელებს პროექტს „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“.

უნიკალური კოდი: 000084
საიტზე დამატებულია: 21-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: კახეთი
სფერო: სოფლის მეურნეობა
სექტორი: სხვა

HEKS-EPER

მოქალაქეთა ჩართულობა ეკონომიკური განვითარებისთვის (PROCEED)

პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს სიღარიბის დაძლევას კახეთის რეგიონში, კერძოდ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში. პროექტის კონკრეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის დასაქმებისა და შემოსავლების ზრდა მათი ცხოვრების დონის გასაუმჯობესებლად.

უნიკალური კოდი: 000083
საიტზე დამატებულია: 21-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: კახეთი
სფერო: სოფლის მეურნეობა
სექტორი: სხვა

RDP

სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქართველოში

„სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქართველოში“ (RDP) პროექტი არის სოფლის განვითარების საპილოტე პროექტის გაგრძელება (მე-2 ფაზა), რომელიც ხორციელდება მერსი ქორფსის მიერ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2015 წლიდან...

უნიკალური კოდი: 000081
საიტზე დამატებულია: 21-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-10-2019
რეგიონები: სამცე-ჯავახეთი
სფერო: აგრო, სასამელი და საკვები პროდუქტები ბიზნესი, წარმოება, მრეწველობა, ვაჭრობა
სექტორი: სხვა
სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები

Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია ლაშა ქავთარაძეს მიერ