ახალი და მიმდინარე პროექტები, გრანტები...

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი

საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი
საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი
საქართველოში მიმდინარე პროექტების ცნობარი
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
მოიძებნა 118 ჩანაწერი

ევროკავშირი (EU) კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერისა და შტამპის უტყუარობის დადგენის სერვისი მიწოდება

ცენტრალიზებული, ვებ-გვერდზე დაფუძნებული და მარტივად გამოსაყენებელი მომსახურების გაწევა ელექტრონულ დოკუმენტებზე განხორციელებული კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერების/შტამპის უტყუარობის დასადგენად.

უნიკალური კოდი: 000198
საიტზე დამატებულია: 05-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: ბიზნესი, წარმოება, მრეწველობა
სექტორი: სხვა

USAID საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება (GTUC) - სტრატეგიული სამართალწარმოება და ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ქალებისთვის შრომით ურთიერთობებში სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად

პროექტი უზრუნველყოფს ქალთა და ეთნიკურ, რელიგიურ, სექსუალურ უმცირესობათა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდას სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციის აღმოფხვრის გზით.

უნიკალური კოდი: 000197
საიტზე დამატებულია: 04-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-07-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება უფლებები
სექტორი: სხვა

USAID საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA) - პროგრამა „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)“ ქვე-პროექტი

პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა და სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა.

უნიკალური კოდი: 000195
საიტზე დამატებულია: 04-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-03-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: უფლებები
სექტორი: სხვა

USAID საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო (TI) - პროგრამის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)“ ქვეპროექტი

პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა და სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა.

უნიკალური კოდი: 000194
საიტზე დამატებულია: 04-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-03-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: უფლებები
სექტორი: სხვა

USAID CRRC საქართველო - პროგრამის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)“ ქვეპროექტი

CRRC საქართველო ეხმარება PROLoG-ს დასახული მიზნების მიღწევაში, როგორიცაა ადამიანის უფლებების დაცვა და მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა.

უნიკალური კოდი: 000191
საიტზე დამატებულია: 04-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-03-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: უფლებები
სექტორი: სხვა

მედია ცენტრი კახეთი ადგილობრივი ინიციატივები ადგილობრივი განვითარებისთვის

პროექტი მიზნად ისახავს ადგილობრივი მოქალაქეების გაძლიერების, სათემო მობილიზაციისა და ადვოკატირების გზით, თელავისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში თანამონაწილეობითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ხელშეწყობას

უნიკალური კოდი: 000189
საიტზე დამატებულია: 01-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 29-02-2020
რეგიონები: კახეთი
სფერო: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება
სექტორი: სხვა

დემოკრატიისა და განითარების კავკასიური ინსტიტუტი (CIPDD) ორ მუნიციპალიტეტში მრჩეველთა საბჭოს და მოქალაქეების თანამშრომლობის მოდელის შემუშავება და პილოტირება

ბოლნისისა და ქედას ეთნიკურად და რელიგიურად მრავალფეროვან მუნიციპალიტეტებში თანამონაწილეობითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ხელშესაწყობად, გრანტის მიმღები ორგანიზაცია გააძლიერებს ახლად შექმნილ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოებს, რათა მათ უკეთ შეძლონ მუნიციპალურ დონეზე პოლიტიკის შემუშავებაში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა.

უნიკალური კოდი: 000188
საიტზე დამატებულია: 01-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 25-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება
სექტორი: სხვა

ASB საქართველო დევნილი და მასპინძელი თემის ეკონომიკური გაძლიერება საქართველოში

წლების განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტმა და ომმა უამრავ ადამიანს აიძულა დაეტოვებინათ საკუთარი სახლები. 90 იან წლებში ომის დასასრულს ბევრ იძულებით გაადგილებულ პირს სურდა საკუთარ სახლში დაბრუნება, თუმცა პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს ყოვეთვის შესაძლებელი არ არის.

უნიკალური კოდი: 000186
საიტზე დამატებულია: 01-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2024
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება
სექტორი: სხვა

ევროკავშირი თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის - სოციალური სერვისების მიმწოდებლების მხარდაჭერა რეგიონებში

პროექტი მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვასა და მხარდაჭერას, რაც შეესაბამება 2014-2016 წლების საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმას შშმ პირთა თანაბარი შესაძლებლობებით უზრუნველყოფის შესახებ.

უნიკალური კოდი: 000185
საიტზე დამატებულია: 31-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 30-01-2021
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სამოქალაქო პროექტები
სექტორი: სხვა

ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადამიანის უფლებები დოკუმენტური ფილმებით

კონკრეტული მიზანი: " მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდებთან მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობის გაძლიერება, რათა მათ პრაქტიკაში გამოიყენონ დოკუმენტური ფილმებით ადამიანის უფლებების სწავლების მეთოდოლოგია. "

უნიკალური კოდი: 000183
საიტზე დამატებულია: 31-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: სამეგრელო-ზემო სვანეთი შიდა ქართლი
სფერო: სპორტი,კულტურა და ხელოვნება უფლებები
სექტორი: სხვა
სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები
Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია ლაშა ქავთარაძეს მიერ