მხარდაჭერა და დაფინანსება მდგრადი განვითარების პროექტებისათვის
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
მოიძებნა 95 ჩანაწერი

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“

პროგრამის შესახებ სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“ განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში.

უნიკალური კოდი: 000111
საიტზე დამატებულია: 23-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2022
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სოფლის მეურნეობა
სექტორი: სხვა

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო შეღავათიანი აგროკრედიტი

პროექტი ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და 2013 წლის 27 მარტიდან ახორციელებს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო "ერთიანი აგროპროექტის" ფარგლებში.

უნიკალური კოდი: 000110
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სოფლის მეურნეობა
სექტორი: სხვა

(IFAD), (GEF) აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამა ხორციელდება „სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მოქნილობის პროექტის“ (AMMAR) ფარგლებში. პროგრამა ფინანსდება სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) და გლობალური გარემოს დაცვის ფონდის (GEF) მიერ.

უნიკალური კოდი: 000109
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სოფლის მეურნეობა
სექტორი: სხვა

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა

საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის ეფექტურად გამოყენება, ადგილობრივი ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ზრდის ხელშეწყობა, შედეგად, თვითუზრუნველყოფის დონის ამაღლება და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა;

უნიკალური კოდი: 000108
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სოფლის მეურნეობა
სექტორი: სხვა

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტი „დანერგე მომავალი“

პროექტი „დანერგე მომავალი“ ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო "ერთიანი აგროპროექტის" ფარგლებში, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით.

უნიკალური კოდი: 000107
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სოფლის მეურნეობა
სექტორი: სხვა

USAID მმართველობა განვითარებისთვის საქართველოში-წყლის რესურსების კომპონენტი (G4G)

G4G –„მმართველობა განვითარებისათვის“ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ხუთწლიანი, 19.3 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების პროექტია;

უნიკალური კოდი: 000105
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-08-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა

 EU, OECD, UNECE ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის (EUWI+)

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში წყლის რესურსების მართვის გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით ტრანსსასაზღვრო მდინარეებზე.

უნიკალური კოდი: 000104
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF) მტკვარი II - წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის ხელშეწყობა

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სამინისტროს მიერ შეთანხმებული სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტული საკითხების გადაჭრას, აღნიშნული გეგმის მიმდინარე პროექტების ცხრილისა და წყლის რესურსების ეროვნული ინტეგრირებული გეგმების განხორციელების გზით

უნიკალური კოდი: 000103
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: ინფრასტრუქტურა და მშენებლობა გარემოს დაცვა
სექტორი: სხვა

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამტავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN) ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში (ფაზა II)

პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში სატყეო რეფორმის წარმატებული განხორციელების ხელშეწყობა პოლიტიკური ინსტრუმენტების შემუშავების, ტყის მართვის პრაქტიკის მოდერნიზების, ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერებისა და პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების გზით.

უნიკალური კოდი: 000102
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: ინფრასტრუქტურა
სექტორი: სხვა

გაეროს განვითარების ფონდი (UNDA) ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები და ინდიკატორები კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში

პროექტის მიზანია კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში (სომხეთი საქართველო, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი) ტყის მდგრადი მართვისთვის ეროვნული შესაძლებლობების გაძლიერება, კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების, აგრეთვე ანგარიშგების სისტემების განვითარების ხელშეწყობა.

უნიკალური კოდი: 000100
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: ინფრასტრუქტურა და მშენებლობა გარემოს დაცვა
სექტორი: სხვა
სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები

Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია ლაშა ქავთარაძეს მიერ