მხარდაჭერა და დაფინანსება მდგრადი განვითარების პროექტებისათვის
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
მოიძებნა 97 ჩანაწერი

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამტავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN) ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში (ფაზა II)

პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში სატყეო რეფორმის წარმატებული განხორციელების ხელშეწყობა პოლიტიკური ინსტრუმენტების შემუშავების, ტყის მართვის პრაქტიკის მოდერნიზების, ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერებისა და პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების გზით.

უნიკალური კოდი: 000102
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: ინფრასტრუქტურა
სექტორი: სხვა

გაეროს განვითარების ფონდი (UNDA) ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები და ინდიკატორები კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში

პროექტის მიზანია კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში (სომხეთი საქართველო, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი) ტყის მდგრადი მართვისთვის ეროვნული შესაძლებლობების გაძლიერება, კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების, აგრეთვე ანგარიშგების სისტემების განვითარების ხელშეწყობა.

უნიკალური კოდი: 000100
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: ინფრასტრუქტურა და მშენებლობა გარემოს დაცვა
სექტორი: სხვა

გერმანიის საერთაშორისო     თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) ინტეგრირებული კლიმატის ცვლილების პოლიტიკა (VICLIM)

პროექტის განხორციელების შედეგად ეროვნულ დონეზე კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის განმსაზღვრელები შეძლებენ განახორციელონ ინტეგრირებული შერბილების ღონისძიებები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით.

უნიკალური კოდი: 000098
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა

გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკი (KfW); კავკასიაში დაცული ტერიტორიების ხელშეწყობის პროგრამა - საქართველო (ეკორეგიონული კონსერვაციის პროგრამა, ფაზა III)

პროექტის მიზანია ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების დაარსება, ყაზბეგის, კინტრიშისა და ალგეთის დაცული ტერიტორიების გაფართოება-განვითარება.

უნიკალური კოდი: 000097
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა

გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკი (KfW); ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნო სამხრეთ კავკასიაში (TJS) (III ფაზა)

TJS წარმოადგენს სამხრეთ კავკასიის ბუნების დაცვის ეკორეგიონული პროგრამის ფარგლებში არსებული სამი კომპონენტის ნაწილს, რომელიც დაფინანსებულია გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) მიერ გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების საკრედიტო ბანკის (KfW) მეშვეობით.

უნიკალური კოდი: 000095
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა

გარემოს დაცვის ევროპული სააგენტო (EEA) ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის პრინციპებისა და პრაქტიკის განხორციელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (ENI SEIS II East)

პროექტის ზოგადი მიზანია ENPI-ის ქვეყნებში გარემოს დაცვის წახალისება, ხოლო ENI SEIS II East პროექტის მიზანს წარმოადგენს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანაში ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის (SEIS) პრინციპებისა და პრაქტიკის განხორციელების მხარდაჭერა.

უნიკალური კოდი: 000094
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა

GIZ ბიო მრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში (IBiS)

გერმანიის მთავრობის კავკასიის ინიციატივის ფარგლებში, პროგრამა ძირითადად თანამშრომლობს სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნის გარემოს დაცვის სამინისტროებთან.

უნიკალური კოდი: 000093
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა

UNDP წყალბად-ქლორ-ფტორ-ნახშირბადების მოხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმა (HPMP)

წყალბადქლორფტორნახშირბადების მოხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმა (HPMP) შემუშავებულია საქართველოს მიერ მონრეალის ოქმით და მისი ცვლილებების ფარგლებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად.

უნიკალური კოდი: 000092
საიტზე დამატებულია: 21-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა

UN WOMEN პროექტი საქართველოში ქალთა ეკონომიკური როლის გაძლიერებისთვის

2018 წლიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ახორციელებს ქალთა პროექტს საქართველოში ქალთა ეკონომიკური როლის გაძლიერებისთვის, რაც სხვადასხვა პარტნიორის ჩართულობას ითვალისწინებს.

უნიკალური კოდი: 000089
საიტზე დამატებულია: 21-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სამოქალაქო პროექტები
სექტორი: სხვა

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის მეფუტკრეობის მომთაბარეობის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 მაისის N235 დადგენილება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის მეფუტკრეობის მომთაბარეობის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

უნიკალური კოდი: 000077
საიტზე დამატებულია: 21-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 01-01-2020
რეგიონები: მთელი საქართველოს მასშტაბით
სფერო: სოფლის მეურნეობა
სექტორი: სხვა
სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები
Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია ლაშა ქავთარაძეს მიერ