კომპლექსური მიდგომა
ნავიგატორი
4054


EU4Business კომპლექსური მიდგომა

უნიკალური ნომერი: 000651

კომპლექსური პროექტები შეიძლება დაფინანსდეს ერთი ან რამდენიმე კრედიტით, რომლის კუმულატიური მოცულობა არ აღემატება 3 მლნ ევროს. საინვესტიციო პროექტი უნდა იყოს საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტ უნარიანობის ამაღლებაზე მიმართული და ამასთანავე მიზნად უნდა ისახავდეს თანხვედრაში მოსლას ევროკავშირის ერთ ან მეტი დირექტივასთან: გარემოს დაცვა, ენერგოეფექტურობა, შრომის უსაფრთხოება, პროდუქციის ხარისხი და ა.შ. საინვესტიციო პროექტის შემოწმების წარმატებით გავლის შემთხვევაში თქვენ გრანტის სახით უკან დაგიბრუნდებათ თქვენს მიერ აღებული სესხის 15%.

კომპლექსური სესხები განკუთვნილი ნებისმიერ სექტორში მოღვაწე ბიზნესებისათვის (წარმოება, ტრანსპორტი, მომსახურება, და ა.შ), და განსაკუთრებით მათთვის:

 • ვისაც სურს ღირსეული კონკურენცია გაუწიონ უკეთ ჩამოყალიბებულ, უკეთესი ტექნიკით აღჭურვილ და უფრო გამოცდილ კონკურენტებს
 • დააკმაყოფილონ ევროკავშირის პროდუქტთან დაკავშირებული უფრო მკაცრი სტანდარტები
 • მათთვის ვისაც, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სტანდართებთან დაახლოების პარალელურად სურს თავიანთვი თანამშრომლების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სტანდარტების გაუმჯობესება.
 • იქონიოს მეტად ენერგოეფექტური და ნაკლებ დამაბინძურებელი წარმოების ქარხნები და საწარმოო აღჭურვილობა და მიიღოს საწარმოო პრაქტიკა, რომელიც შეესაბამება ევროკავშირის და საერთაშორისო გარემოსდაცვით კანონმდებლობას.

საგრანტო წახალისება

ტიპიური კომპლექსური ინვესტიციები

 • ახალი დანადგარები, საწარმოო ტექნიკა, საწარმოო ხაზები
 • ახალი ბოილერები, გაგრილების სისტემები, გასათბობი ტუმბოები
 • საწარმოო დანიშნულების შენობის სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოები
 • საწარმოო ხაზების და შენობების ინტეგრირებული სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოები
 • სასაწყობე ნაგებობების, ცივი ოთახების და ასევე შიდა სატრანსპორტო საშუალებების სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოები
 • პროდუქტის შესაფუთი დანადგარები
 • სატვირთო მანქანები და მისაბმელები მიწის ამოსაღები ტექნიკა
 • მარცვლეულის შესანახი სისტემები, წისქვილები, ცხოველთა გამოსაკვები მცენარეები
 • მეცხოველეობისათვის განკუთვნილი ნაგებობები (ძროხა, ფრინველი, ქათამი და ა.შ)
 • ასპირაციული და მტვრის შესამცირებელი სისტემები
 • ნარჩენი წყლების გამწმენდი მცენარეები

განაცხადის შეტანის პროცედურა

დამატებულია: 12-02-2020

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 28-02-2023

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 488 დღე;


21-10-2021

მწვანე ჯილდო

22-10-2021

ღია კარის საგრანტო პროგრამა

27-09-2021

შშმ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა გაძლიერება.

08-10-2021

მოწვევა CSO ორგანიზაციებისთვის

08-10-2021

მოწვევა CSO ორგანიზაციებისთვის

21-10-2021

მწვანე ჯილდო

22-10-2021

ღია კარის საგრანტო პროგრამა

27-09-2021

შშმ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა გაძლიერება.


სიახლეების გამოწერა

Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ