ბიზნეს უნივერსალი
ნავიგატორი
3390


აწარმოე ბიზნეს უნივერსალი

უნიკალური ნომერი: 001071

კონკურსის შესახებ:

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მეწარმეობის განვითარებას და ითვალისწინებს ახალი საწარმოების შექმნას და არსებულის გადაიარაღებას.

პროგრამა ფარავს შემდეგ რეგიონებს:

  • იმერეთი

  • გურია

  • კახეთი

  • რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

დაფინანსების მოცულობა:

*კომერციული ბანკების შემთხვევაში

  • სესხის ფარგლებში სააგენტო ახორციელებს სესხის პროცენტის სუბსიდირებას, სესხის ვადით რეფინანსირების განაკვეთს გამოკლებული 5%;

  • სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 50 000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური 10 000 000 ლარს;

  • სესხის მინიმუმ 50% უნდა იყოს მიმართული ძირითადი და კაპიტალური დანახარჯებისთვის, ხოლო არაუმეტეს 50%-ისა საბრუნავი საშუალებების შესაძენად.

*ლიზინგის შემთხვევაში

  • ლიზინგის კომპონენტის ფარგლებში სააგენტო სალიზინგო პროექტის ვადით ახორციელებს ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული საპროცენტო განაკვეთის სუბსიდირებას სალიზინგო პროექტის ვადით რეფინანსირების განაკვეთს გამოკლებული 3%;

  • ლიზინგის საგნის მინიმალური ღირებულება შეადგენს 50 000₾, ხოლო მაქსიმალური 10 000 000₾.


წყარო: აწარმოე საქართველოში

დამატებულია: 04-02-2022

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 28-02-2050

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 10110 დღე;


21-01-2019

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის მხარდაჭერა ( ENPARD III )

07-05-2022

შეღავათიანი აგროკრედიტი

31-05-2022

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა

05-04-2022

ღია კარის საგრანტო პროგრამა

05-04-2022

ღია კარის საგრანტო პროგრამა

21-01-2019

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის მხარდაჭერა ( ENPARD III )

07-05-2022

შეღავათიანი აგროკრედიტი

31-05-2022

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა


სიახლეების გამოწერაCopyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ