რამდენს ხარჯავენ თბილისელები ყოველთვიურად საკვებ პროდუქტებზე?
ნავიგატორი
1345


რამდენს ხარჯავენ თბილისელები ყოველთვიურად საკვებ პროდუქტებზე?

მოსახლეობის ცხოვრების დონის და ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისთვის შემოსავლების გარდა, მნიშვნელოვანია მათი დანახარჯების გაანალიზებაც.

„ეისითი“ დაინტერესდა, თუ რამდენს შეადგენს თბილისის მცხოვრებლების ყოველთვიური დანახარჯი საკვებ პროდუქტებზე და შესაბამისად, როგორია მათი მსყიდველობითუნარიანობა.

კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ საკვებ პროდუქტებში საშუალო თვიური დანახარჯი 569 ლარს შეადგენს.

გამოკითხულთა 30%-ს შეადგენენ ისეთი მომხმარებლები, რომლებიც საკვებ პროდუქტებში ყოველთვიურად მინიმალურ თანხებს ხარჯავენ, კერძოდ კი 300 ლარზე ნაკლებს. თბილისელების მესამედის (34%) ყოველთვიური დანახარჯი 300-500 ლარის შუალედში ვარირებს. გამოკითხულთა დანარჩენი ნაწილი, 36%-ი, შედარებით დიდ თანხებს ხარჯავს ყოველთვიურად საკვებ პროდუქტებზე – მათი დანახარჯები 500 ლარს აღემატება.

ამასთან, გამოკითხულთა ოჯახის საშუალო ყოველთვიური შემოსავალი წარმოადგენს 1238 ლარს.

*გამოკითხვა ჩატარდა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 800 ზრდასრულ თბილისის მოსახლეს შორის, ოჯახში საკვების მომარაგებაზე პასუხისმგებელ პირებთან, 2018 ოქტომბერში. მონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება მერყეობს 3,5-4,2%.

03-03-2019

წყარო: bpn

29-03-2019

USAID/Georgia G4G ულოცავს მე-5 ქალთა კონფერენციის ნომინაციებში გამარჯვებულ ქალბატონებს ანა გოგუაძეს

22-02-2019

საქართველო მთავრობათშორისი ფორუმის - IGF-ის წევრი გახდება

31-05-2019

საგადასახადო სამოთხე. რა არის ოფშორი და რატომ არეგისტრირებენ იქ კომპანიებს?

31-05-2019

ონლაინ სივრცეში ახალი ინოვაციური პლატფორმა onoff.ge ამოქმედდა

31-05-2019

ონლაინ სივრცეში ახალი ინოვაციური პლატფორმა onoff.ge ამოქმედდა

29-03-2019

USAID/Georgia G4G ულოცავს მე-5 ქალთა კონფერენციის ნომინაციებში გამარჯვებულ ქალბატონებს ანა გოგუაძეს

22-02-2019

საქართველო მთავრობათშორისი ფორუმის - IGF-ის წევრი გახდება

31-05-2019

საგადასახადო სამოთხე. რა არის ოფშორი და რატომ არეგისტრირებენ იქ კომპანიებს?


სიახლეების გამოწერაCopyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ