საქართველოში ყველაზე მეტს სამშენებლო სექტორში დასაქმებულები მუშაობენ
ნავიგატორი
899


საქართველოში ყველაზე მეტს სამშენებლო სექტორში დასაქმებულები მუშაობენ

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატის) მონაცემებით საქართველოში ყველაზე მეტს მშენებლობაზე დასაქმებულები მუშაობენ. ძირითად სამუშაოზე კვირაში ნამუშევარი ჩვეულებრივი საათების რაოდენობა სამშენებლო სექტორში 50,5 საათს შეადგენს.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ძირითად სამუშაოზე კვირაში ნამუშევარი ჩვეულებრივი საათების საშუალო რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით ასე გამოიყურება:

(მონაცემები მოიცავს 2017 წელს)

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა - 28,2 საათი;

მრეწველობა - 46,1 საათი;

მშენებლობა - 50,5 საათი ;

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი - 49,2საათი;

ტრანსპორტირება და დასაწყობება - 45,7 საათი;

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები - 49,3 საათი;

ინფორმაცია და კომუნიკაცია - 42,5 საათი;

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები - 42,8 საათი;

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები - 39,4 საათი;

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები - 41,6 საათი;

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები - 44,3 საათი;

სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური დაცვა - 48,0 საათი;

განათლება - 30,4 საათი;

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები - 42,1 საათი;

ხელოვნება, გართობა და დასვენება - 38,7 საათი;

სხვა სახის მომსახურება - 45,7 საათი;

შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის, საქმიანობები; არადიფერენცირებული საქონლის და მომსახურების წარმოება შინამეურნეობების მიერ საკუთარი მოხმარებისათვის - 50,2 საათი;

ექსტერიტორიული ორგანიზაციების და ორგანოების საქმიანობები - 43,3 საათი. 

2017 წლის მონაცემებით, ყველაზე მეტი ადამიანი ეკონომიკიური დარგების მიხედვით სოფლის მეურნეობის სექტორშია დასაქმებული- (737,5 ათასი), მეორე ადგილზეა მრეწველობა (137,5 ათასი) ხოლო მესამეა მშენებლობა (82 ათასი)

04-04-2019

წყარო: imedinews.ge

25-03-2019

„ მთაწმიდაზე, MKdevelopment -ის ე.წ. კანონიერი მშენებლობა არის უპასუხისმგებლო და ქალაქის ინტერესების საწინააღმდეგო„ - რას პასუხობს სამშენებლო კომპანია კომერსანტს

30-05-2019

სასმელი წყლის სოკოებზე ჩამკეტი ონკანების დაყენებით დედაქალაქის ბიუჯეტმა ერთ თვეში 9 700 ლარი დაზოგა

19-04-2019

ქართული ღვინო ტოკიოში გამართულ ღვინის საერთაშორისო გამოფენაზე

06-09-2019

სურსათის სააგენტომ დაასახელა სავარაუდო წყარო, საიდანაც „სუდანის ჯგუფის“ საღებავები საწებლებში მოხვდა

06-09-2019

სურსათის სააგენტომ დაასახელა სავარაუდო წყარო, საიდანაც „სუდანის ჯგუფის“ საღებავები საწებლებში მოხვდა

25-03-2019

„ მთაწმიდაზე, MKdevelopment -ის ე.წ. კანონიერი მშენებლობა არის უპასუხისმგებლო და ქალაქის ინტერესების საწინააღმდეგო„ - რას პასუხობს სამშენებლო კომპანია კომერსანტს

30-05-2019

სასმელი წყლის სოკოებზე ჩამკეტი ონკანების დაყენებით დედაქალაქის ბიუჯეტმა ერთ თვეში 9 700 ლარი დაზოგა

19-04-2019

ქართული ღვინო ტოკიოში გამართულ ღვინის საერთაშორისო გამოფენაზე


სიახლეების გამოწერა


Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ