პროექტი „დანერგე მომავალი“
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
448


სოფლის პროექტი „დანერგე მომავალი“

უნიკალური ნომერი: 000107

პროექტის აღწერა:

პროექტი „დანერგე მომავალი“ ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო "ერთიანი აგროპროექტის" ფარგლებში, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით.

თანადაფინანსება განხორციელდება ორი დამოუკიდებელი კომპონენტის ფარგლებში:

ა) მრავალწლოვანი ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტი (შემდგომში ბაღების კომპონენტი);
ბ) სანერგე მეურნეობების თანადაფინანსების კომპონენტი (შემდგომში სანერგეების კომპონენტი);
პოტენციურ ბენეფიციარს შეუძლია ისარგებლოს პროგრამის ორივე კომპონენტით დადგენილი წესებითა და პირობებით.


პროექტი მიზნად ისახავს:

1) საქართველოში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების ეფექტურ გამოყენებას მრავალწლოვანი კულტურების გაშენების გზით, რის შედეგადაც განხორციელდება იმპორტირებული პროდუქციის ჩანაცვლება და გაიზრდება საექსპორტო პოტენციალი, გაადვილდება გადამამუშავებელი საწარმოების ნედლეულით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა და გაუმჯობესდება სოფლად მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა;
2) ადგილობრივი მაღალხარისხიანი, ფიტოსანიტარულად სუფთა სარგავი მასალების (ნერგების) წარმოების მხარდაჭერას, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდება თანამედროვე ინტენსიური ბაღების გაშენებით დაინტერესებული პირებისათვის იმპორტირებულთან შედარებით იაფი სარგავი მასალების შეთავაზება. ეს ყოველივე კი, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს საქართველოში ახალი ბაღების გაშენებას და მეხილეობის სექტორის რაოდენობრივ და თვისობრივ გაუმჯობესებას. დანერგე მომავალი ცვლილებები 2017 წელი.pdf

 დანერგე მომავალი ცვლილება 3.11.2016.pdf

 დანერგე მომავალი-ცვლილება.pdf

 დადგენილება 26.08.2015.pdf

 დანერგე მომავალი.pdf

 დადგენილება პროგრამაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.pdf


პროექტის კომპონენტები :

​​​​​​​

დამატებულია: 22-01-2019

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 31-12-2020

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 388 დღე;


25-01-2019

ეროვნული ინტეგრაცია

21-01-2019

თხილის წარმოების განვითარება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერის გზით

09-12-2019

კონკურსი ჯანდაცვის ელ.საინფორმაციო სისტემის განახლებაზე

23-01-2019

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი

23-01-2019

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი

25-01-2019

ეროვნული ინტეგრაცია

21-01-2019

თხილის წარმოების განვითარება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერის გზით

09-12-2019

კონკურსი ჯანდაცვის ელ.საინფორმაციო სისტემის განახლებაზე


სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები

Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ