სახელმწიფო პროგრამა - "სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი"
ნავიგატორი
3203


სახელმწიფო პროგრამა - "სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი"

უნიკალური ნომერი: 001354

კონკურსის შესახებ:

პროგრამის არსი

  • პროგრამა გულისხმობს იპოთეკურ კრედიტებზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის სუბსიდირებას 5 წლის მანძილზე.

პროგრამის პოტენციური ბენეფიციარი

A) ოჯახი/მარტოხელა მშობელი/ქვრივი თუ სესხის აღების მომენტში ჰყავს 2021 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ დაბადებული 1 წლამდე ასაკის შვილი;

B) ოჯახი/მარტოხელა მშობელი/ქვრივი, თუ სესხის აღების მომენტში ჰყავს 3 ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი;

C) ოჯახი/მარტოხელა მშობელი/ქვრივი, რომელსაც სესხის აღების მომენტში ჰყავს არასრულწლოვანი შვილი, რომლის აყვანა განხორციელდა 2021 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ.

გამონაკლისები

  • A და C ტიპის მსესხებელს (მეუღლეებს როგორც ერთად, ასევე, ცალ-ცალკე) მხოლოდ ერთხელ აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს პროგრამით, მიუხედავად მათ მიერ ამ პროგრამის ფარგლებში აღებული სესხის ოდენობისა;
  • B ტიპის ბენეფიციარი უფლებამოსილია პროგრამით ისარგებლოს მეორეჯერაც, თუ პროგრამაში ჩართვის შემდეგ შეეძინება ან/და შვილად აიყვანს მე-4 ან მეტ შვილ(ებ)ს. ასეთ შემთხვევაში მსესხებელი უფლებამოსილია აიღოს დამატებით 200 000 ლარი სესხი;
  • B ტიპის ბენეფიციარების შემთხვევაში, შესაძლებელია პროგრამაში ჩართვა 2022 წლის 1 სექტემბრის შემდეგაც თუ ამ თარიღის შემდგომ შეეძინება შვილი ან შვილად აიყვანს ბავშვს;
  • პროგრამით ვერ ისარგებლებს სახელმწიფო პროგრამის „იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმის“ ბენეფიციარი;
  • მარტოხელა მშობელი, როგორც პროგრამის მოსარგებლე, ასევე, ბავშვის დაბადების მოწმობაში ფიქსირებული მეორე მშობელი, ერთი და იმავე ბავშვ(ებ)ით მხოლოდ ერთხელ შეძლებს ისარგებლოს პროგრამით.

სესხის მიზანი

  • ბინის/სახლის შეძენა (როგორც დეველოპერისგან, ასევე კერძო პირისგან);
  • სახლის აშენება.

სესხის მოცულობა

  • პროგრამაში განსაზღვრულია სესხის მაქსიმალური ლიმიტი 200 000 ლარი. ამასთან განსაზღვრულია, რომ სახლის ან/და ბინის ღირებულება შეიძლება აჭარბებდეს 200 000 ლარს.

დაფინანსების მოცულობა

  • კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის მიხედვით კრედიტის დამტკიცების შემთხვევაში, სააგენტო პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული მოცულობებით ახორციელებს კომერციული ბანკის მიერ ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული საპროცენტო განაკვეთის სუბსიდირებას, სესხის გაცემიდან 60 (სამოცი) თვის განმავლობაში (ამასთან, თუ კომერციული ბანკის მიერ გაცემული სესხის ვადა 60 (სამოცი) თვეზე ნაკლებია, სააგენტო განახორციელებს გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის სუბსიდირებას გაცემული სესხის ვადით), საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ რეფინანსირების განაკვეთს გამოკლებული 3,5 %- ის, მაგრამ არაუმეტეს 6 %-ის ოდენობით - თუ მსესხებელს ჰყავს 1 ან 2 შვილი, 1,5 %-ის, მაგრამ, არაუმეტეს 8%-ის ოდენობით - თუ მსესხებელს ჰყავს 3 ან მეტი შვილი.


წყარო: აწარმოე საქართველოში

დამატებულია: 10-02-2023

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 28-02-2050 მიმდინარე

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 9441 დღე;


10-02-2023

ექსპორტის სტიმულირების პროგრამა

11-04-2024

The Canada Fund for Local Initiatives - Türkiye, Azerbaijan, and Georgia (2024)

10-02-2023

სახელმწიფო პროგრამა - "სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი"

12-03-2024

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების საგრანტო კონკურსი

12-03-2024

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების საგრანტო კონკურსი

10-02-2023

ექსპორტის სტიმულირების პროგრამა

11-04-2024

The Canada Fund for Local Initiatives - Türkiye, Azerbaijan, and Georgia (2024)

10-02-2023

სახელმწიფო პროგრამა - "სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი"


სიახლეების გამოწერა
Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ