მაგისტრანტთა სასწავლო - კვლევითი პროექტების საგრანტო კონკურსი
ნავიგატორი
215


მაგისტრანტთა სასწავლო - კვლევითი პროექტების საგრანტო კონკურსი

უნიკალური ნომერი: 001529

კონკურსის შესახებ:

კონკურსის სახელწოდება

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსი

კონკურსის აბრევიატურა MR

კონკურსის მიზანი

მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში სამეცნიერო კვლევების ხარისხის გაზრდის, აკადემიური დონის ამაღლებისა და კვლევითი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, ასევე, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალის გაუმჯობესების, სწავლის პროცესში კვლევის ინტეგრაციისა და თემატური და/ან ინტერდისციპლინური მიმართულებით კვლევითი აქტივობის განვითარების ხელშეწყობა.

საპროექტო განაცხადი ტიპი

ინდივიდუალური

კონკურსის ძირითადი პირობები

 • საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გაიცემა მხოლოდ ინდივიდუალური სასწავლო-კვლევითი გრანტები;
 • კონკურსის ფარგლებში გრანტი შეიძლება მოიპოვოს საქართველოს მოქალაქე, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულმა, სტუდენტის აქტიური სტატუსის მქონე მაგისტრანტმა;
 • გრანტის მიღების პერიოდში მაგისტრანტი უნდა იყოს მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის დამამთავრებელი ან დამამთავრებლის წინა სემესტრის სტუდენტი;
 • პროექტის ხანგრძლივობა შეიძლება იყოს მინიმუმ 4 და მაქსიმუმ – 10 თვე;
 • ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 6000 ლარს;
 • მაგისტრანტის სტიპენდია არ უნდა აღემატებოდეს 1200 ლარს;
 • დაუშვებელია საგრანტო კონკურსში ერთი და იმავე პირის მიერ ერთზე მეტი განაცხადის წარდგენა.

კონკურსის ადმინისტრირების გრაფიკი

 • ელექტრონული რეგისტრაცია - 2023 წლის 22 აგვისტოდან 2 ოქტომბრის 16:00 საათამდე;
 • ჯგუფური ონლაინ კონსულტაციები - 7, 18, 28 სექტემბერი 16:00 საათი (კონსულტაციებზე დასაწრებად გადადით ბმულზე )
 • ელექტრონულ ფოსტაზე შეკითხვების გამოგზავნის ბოლო ვადა - 2023 წლის 25 სექტემბერი;
 • კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენა ფონდის კანცელარიაში - 2023 წლის 9 ოქტომბერი 16:00 საათი;
 • რეგისტრირებული პროექტების კონკურსის პირობებთან და მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა - 2023 წლისოქტომბერი;
 • შუალედური შედეგების გამოქვეყნება - ინფორმაცია კონკურსის პირობების დარღვევით წარმოდგენილი პროექტების მოხსნის შესახებ - 2023 წლის ოქტომბერი;
 • კონკურსის პირობების დაცვით წარმოდგენილი პროექტების შეფასება - 2023 ნოემბერი;
 • დასაფინანსებლად შერჩეული პროექტების საბოლოო სიის დამტკიცება ფონდის გენერალური დირექტორის მიერ და კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება - 2023 წლის ნოემბერი-დეკემბერი;

კონკურსის მარეგულირებელი დოკუმენტები

პროექტის მომზადებისათვის საჭირო მასალები და დანართები

 • კონკურსის პირობები - დანართი 1
 • კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ - დანართი 2, ივსება GMUS-ში
 • საპროექტო წინადადება - დანართი 3
 • მაგისტრანტის, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელის და კონსულტანტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) პროფესიული ბიოგრაფიები - CV დანართი 4, ივსება GMUS-ში
 • ცნობა მაგისტრატურის აკრედიტირებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის შესახებ - დანართი 5
 • კონსულტანტის თანხმობის წერილი (დანართი № 6.1, დანართი № 6.2) (GEO/ENG)
 • პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი - დანართი 7, ივსება GMUS-ში
 • პროექტის განხორციელების ბიუჯეტი და ბიუჯეტის დასაბუთება- დანართი 8, ივსება GMUS-ში
 • სხვა იურიდიული/ფიზიკური პირის თანხმობის წერილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოყენების შესახებ - დანართი 9
 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ - დანართი 10, გენერირდება GMUS-დან პროექტის რეგისტრაციის შემდეგ
 • სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორი - დანართი 11

ელექტრონული რეგისტრაციის ბმულები

 • გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა - პროექტების რეგისტრაციისათვის(ბმული)
 • ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქცია(ბმული)

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია განმცხადებლებისთვის:

 • პროექტის მოსამზადებლად აუცილებელია დეტალურად გაეცნოთ როგორც მინისტრის ბრძანებას, ასევე დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებულ პირობებსა და შესაბამის დანართებს;
 • ჩატარდება მხოლოდ ჯგუფური კონსულტაციები;
 • დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია შეკითხვების გამოგზავნა 25 სექტემბრის 18:00 საათამდე კონკურსისელ. ფოსტაზე mr@rustaveli.org.ge
 • ხშირად დასმული კითხვების დოკუმენტები პერიოდულად განახლდება კონკურსის დასრულებამდე.

კოორდინატორი:

ნინო აბუსელიძე - პროგრამული საკითხები - +(995 32) 2 200 220 (4016)

მირანდა თედეშვილი - პროგრამული საკითხები - +(995 32) 2 200 220 (4017)

იურიდიული და ფინანსური საკითხების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად მოგვწერეთ კონკურსის ელ-ფოსტაზე: mr@rustaveli.org.ge

ფონდი გისურვებთ წარმატებებს!


წყარო: შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

დამატებულია: 29-08-2023

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 09-10-2023

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 15 დღე;


17-07-2023

EU4CULTURE: მობილობის კონკურსი რეგიონებში მცხოვრები ხელოვანებისა და კულტურის პროფესიონალებისთვის

25-01-2019

სტარტაპ სესხი – თიბისი ბანკი

11-08-2023

ტექნიკური დახმარების პროგრამა

17-07-2023

EU4CULTURE: მობილობის კონკურსი რეგიონებში მცხოვრები ხელოვანებისა და კულტურის პროფესიონალებისთვის

17-07-2023

EU4CULTURE: მობილობის კონკურსი რეგიონებში მცხოვრები ხელოვანებისა და კულტურის პროფესიონალებისთვის

17-07-2023

EU4CULTURE: მობილობის კონკურსი რეგიონებში მცხოვრები ხელოვანებისა და კულტურის პროფესიონალებისთვის

25-01-2019

სტარტაპ სესხი – თიბისი ბანკი

11-08-2023

ტექნიკური დახმარების პროგრამა


სიახლეების გამოწერა
Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ