საგრანტო კონკურსი მიგრანტების ბიზნეს-იდეის მხარდასაჭერად
ნავიგატორი
514


საგრანტო კონკურსი მიგრანტების ბიზნეს-იდეის მხარდასაჭერად

უნიკალური ნომერი: 001788

კონკურსის შესახებ:

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) აცხადებს საგრანტო კონკურსს საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების ბიზნეს-იდეის მხარდასაჭერად.

ზოგადი ინფორმაცია საგრანტო კონკურსის შესახებ:

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) განვითარების ფონდის (IDF) ფინანსური მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტებს "გაუმჯობესებული შესაძლებლობები საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისთვის" და "საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოსა და სომხეთში".

აღნიშნული პროექტების მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების მდგრად რეინტეგრაციას და ადგილობრივი თემების გაძლიერებას ეკონომიკური და სათემო ინიციატივების მხარდაჭერით. პროექტის ერთ-ერთი მიმართულება ითვალისწინებს საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ბიზნეს-გრანტების გაცემას ისეთი ბიზნეს-იდეის თანადაფინანსებისთვის, რომელიც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს, როგორც დაბრუნებული მიგრანტის რეინტეგრაციის ხელშეწყობის, ისე ადგილობრივი თემის განვითარებისა და თემის მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილების მიმართულებით.

საგრანტო კონკურსი ცხადდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში.

ვის შეუძლია საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა:

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია უცხოეთიდან საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

** არის საქართველოს მოქალაქე;
** ცხოვრობს და ბიზნეს-იდეის განხორციელებას აპირებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში.
** საზღვარგარეთ იმყოფებოდა 6 თვეზე მეტი ხანგრძლივობით და საქართველოში (ნებაყოფლობით ან იძულებით) დაბრუნდა 2022 წლის 1 იანვრის შემდეგ.
** სურს წამოიწყოს/განავითაროს ბიზნესი, რომელიც ხელს შეუწყობს როგორც მის რეინტეგრაციას, ისე მის თემში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ან/და თემის საჭიროებების დაკმაყოფილებას;
** ბიზნეს-იდეის განხორციელებას გეგმავს ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად (სხვა დაბრუნებულ მიგრანტთან ან მიგრაციის გამოცდილების არმქონე პარტნიორთან ერთად, რომელიც მზადაა მატერიალური, ფინანსური თუ სხვა სახის რესურსებით ბიზნესში თანამონაწილეობის მისაღებად. შესაძლებელია რამდენიმე ბიზნეს პარტნიორის მონაწილეობაც).

ბიზნეს-განაცხადების განხილვისა და შეფასების პროცესი:

** შემოსული ბიზნეს იდეების წინასწარი შეფასება განხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: სარგებელი თემისთვის (თემის საჭიროების დაკმაყოფილება); განმცხადებლის და პარტნიორ (ებ)ის გამოცდილება ბიზნესის სფეროში; ბიზნეს-იდეის განხორციელებისთვის არსებული წინაპირობები და საჭირო რესურსები; მოთხოვნილი საგრანტო რესურსის მიზნობრიობა; მოსალოდნელი ბიზნეს-რისკები და მათი თავიდან აცილების გზები.
** ბიზნეს-განაცხადის წინასწარი შეფასების შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში, განხორციელდება ადგილზე მონიტორინგი, რომლის შედეგები გათვალისწინებული იქნება იდეის/კონკურსანტ (ებ)ის შერჩევისას.
** შერჩეული კონკურსანტები გაივლიან ბიზნე-კონსულტაციებსა და ტრენინგს, რომელთა მიზანია ბიზნეს-იდეის დაზუსტებასა და ბიზნეს-გეგმის შედგენაში დახმარება.
** ბიზნეს გეგმებს განიხილავს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) მიერ შექმნილი სპეციალური საგრანტო კომისია. ბიზნეს-გეგმების შეფასების საფუძველზე შეირჩევა საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული.
** საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ პირებთან გაფორმდება ხელშეკრულება ბიზნეს-გეგმის რეალიზაციისათვის საგრანტო რესურსის გადაცემისა და გამოყენების პირობებზე.
** ბიზნეს-გეგმის განხორციელებისა და საგრანტო რესურსის მიზნობრივად გამოყენების პროცესზე IOM-ის მხრიდან განხორციელდება სისტემატური მონიტორინგი.

გრანტის ოდენობა და გამოყენების მიზნობრიობა:

** ერთ ბიზნეს-გეგმაზე გრანტის ოდენობა შეადგენს 10 ათასიდან 20 ათასამდე ლარს. გრანტის კონკრეტული ოდენობა დამოკიდებულია ბიზნესის სახეობასა და მოსალოდნელ ეფექტზე (ადგილობრივი თემის საჭიროებების დაკმაყოფილებისა და/ან ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისით).
** გრანტი შეიძლება გამოყენებული იქნეს მხოლოდ ბიზნესის დაწყება/განვითარებისათვის საჭირო ძირითადი საშუალებების შესაძენად. დაუშვებელია საგრანტო რესურსის გამოყენება მომუშავეთა ხელფასებისა და სხვა მიმდინარე ხარჯების დასაფარად.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველ (ებ)მა დაბრუნებულმა მიგრანტ (ებ)მა უნდა შეავსოს განაცხადის დართული ფორმა. სხვა სახით მიღებული განაცხადები არ განიხილება.

პირმა, რომელიც აკმაყოფილებს კონკურსში მონაწილეობის პირობებს, ბიზნეს-იდეის განაცხადი უნდა წარმოადგინოს 2024 წლის 25 ივლისამდე, შემდეგ ელ.ფოსტაზე: kberadze@iom.int


წყარო: https://jobs.ge/

დამატებულია: 01-07-2024

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 25-07-2024 ვადა იწურება

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 5 დღე;


14-06-2024

CALL FOR PROPOSALS Procedure for acceptance of project proposals for grants from the Republic of Bulgaria

23-11-2022

EU4Dialogue კომპონენტი 2 საგრანტო მექანიზმი – რაუნდი II

29-01-2024

SELECTUSA PITCH COMPETITION 2024

04-07-2024

Enhancing the Resilience of Civil Society in the Eastern Partnership (ERICS-EaP)

04-07-2024

Enhancing the Resilience of Civil Society in the Eastern Partnership (ERICS-EaP)

14-06-2024

CALL FOR PROPOSALS Procedure for acceptance of project proposals for grants from the Republic of Bulgaria

23-11-2022

EU4Dialogue კომპონენტი 2 საგრანტო მექანიზმი – რაუნდი II

29-01-2024

SELECTUSA PITCH COMPETITION 2024


სიახლეების გამოწერა
Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ