წყალბად-ქლორ-ფტორ-ნახშირბადების მოხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმა (HPMP)
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
1640


UNDP წყალბად-ქლორ-ფტორ-ნახშირბადების მოხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმა (HPMP)

უნიკალური ნომერი: 000092

პროექტის აღწერა:

წყალბადქლორფტორნახშირბადების მოხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმა (HPMP) შემუშავებულია საქართველოს მიერ მონრეალის ოქმით და მისი ცვლილებების ფარგლებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად. გეგმა მომზადებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ გაეროს განივთარების პროგრამის დახმარებით. აღნიშნული მართვის გეგმა ფორმულირებულია მონრეალის ოქმის მხარეთა და მრავალმხრივი ფონდის აღმასრულებელი კომიტეტის შეხვედრაზე მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილებების და მითითებების საფუძველზე.

პროექტის შედეგები :

HCFC22-ს მოხმარების გაყინვა 2013 წლისთვის;

10%-იანი შემცირება 2015 წლისთვის;

35%-იანი შემცირება 2020 წლისთვის;

2016 წლისთვის HCFC142b–ს მოხმარებიდან სრულად ამოღება.

მიზნობრივი ტერიტორია : მთელი ქვეყანა

სფერო : ატმოსფერულიჰაერის დაცვა

დონორები :

მონრეალის ოქმის განხორციელების ფონდი

http://www.multilateralfund.org

განმახორციელებლები :

ორგანიზაცია: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

ტელეფონი: +995 (32) 2 251126; ელ-ფოსტა: [email protected]

მისამართი: ერისთავის ქუჩა # 9, თბილისი 0179 საქართველო

ვებ-გვერდი: http://www.undp.org.ge

საკონტაქტო პირი: ლალი თევზაძე;

პროექტის მენეჯერი ტელეფონი: +995 (32) 2 714317; მობ: +995 591 701 092

ელ-ფოსტა: [email protected]

მაილსტონები

მაილსტონი: პოლიტიკის, საკანონმდებლო დაინსტიტუციონალური გაძლიერება

სტატუსი: მიმდინარე

მაილსტონი: ოზონდამშლელი ნივთიერების მოხმარების სექტორის წარმომადგენლების სწავლება, მათი ცნობიერების ამაღლება და შესაძლებლობების გაზრდა

სტატუსი: მიმდინარე

მაილსტონი: გამხსნელების სექტორის ტექნიკური დახმარება სტატუსი: დასრულებული მაილსტონი: სადემონსტრაციო პროექტების განხორციელება

სტატუსი: დაგეგმილი

მაილსტონი: ტექნიკური დახმარება სამაცივრო სექტორში მომსახურების თანამედროვე პრაქტიკის მხარდასაჭერად

სტატუსი: დაგეგმილი

ბიუჯეტი

სრული ბიუჯეტი: 538468 USD

სრული გრანტი: 538468 USD

წყალბად-ქლორ-ფტორ-ნახშირბადების მოხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმა (HPMP)

დამატებულია: 21-01-2019

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 31-12-2020

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 26 დღე;
24-01-2019

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის

25-09-2020

15 000 ლარამდე მცირე საგრანტო პროგრამა

14-02-2020

თანასწორი, ინკლუზიური და უსაფრთხო სამუშაო საქართველოში

09-06-2020

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება (GTUC) - COVID-19 ვირუსის შედეგად დაზარალებულ დასაქმებულთა სამართლებრივი დახმარება

09-06-2020

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება (GTUC) - COVID-19 ვირუსის შედეგად დაზარალებულ დასაქმებულთა სამართლებრივი დახმარება

24-01-2019

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის

25-09-2020

15 000 ლარამდე მცირე საგრანტო პროგრამა

14-02-2020

თანასწორი, ინკლუზიური და უსაფრთხო სამუშაო საქართველოში


სიახლეების გამოწერაCopyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ