ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის (EUWI+)
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
1062


EU, ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის (EUWI+)

უნიკალური ნომერი: 000104

პროექტის აღწერა:

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში წყლის რესურსების მართვის გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით ტრანსსასაზღვრო მდინარეებზე. პროექტის კონკრეტულ მიზანს წარმოადგენს წყლის რესურსების მიმართულებით შემუშავებული პოლიტიკის ეროვნული დოკუმენტებისა და სტრატეგიების თანხვედრის უზრუნველყოფა ევროკავშირის ჩარჩო დირექტივასთან, წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვისა და შესაბამის მრავალმხრივ გარემოსდაცვით ხელშეკრულებებთან.


მოსალოდნელი შედეგები:

→ საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩოს გაუმჯობესება ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის, წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის პრინციპებისა და მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი შეთანხმებების შესაბამისად;

→ მდინარეთა აუზების მართვის გეგმების შემუშავება და განხორციელება წყლის ჩარჩო დირექტივის შესაბამისად;

→ ინფორმაციის (Lessons learnt) რეგულარული შეგროვება, გავრცელება და დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის უზრუნველყოფა.


მიზნობრივი ტერიტორია: საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელორუსი, მოლდოვა, უკრაინა

სფერო: წყლის რესურსები

დონორი: EU, OECD, UNECE

განმახორციელებელი: OECD, UNECE, EU Member State Consortium

საკონტაქტო პირი: ზურაბ ჯინჭარაძე

ტელეფონი: +995 593 080 011

ბიუჯეტი: EUR 24,5 mln.


ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის (EUWI+)

დამატებულია: 22-01-2019

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 31-12-2020

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 61 დღე;
31-01-2019

საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტის კვლევების ხელშეწყობა საქართველოში - გამოყენებითი კვლევები

18-11-2019

რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა

14-02-2020

თანასწორი, ინკლუზიური და უსაფრთხო სამუშაო საქართველოში

05-02-2019

კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერისა და შტამპის უტყუარობის დადგენის სერვისი მიწოდება

05-02-2019

კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერისა და შტამპის უტყუარობის დადგენის სერვისი მიწოდება

31-01-2019

საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტის კვლევების ხელშეწყობა საქართველოში - გამოყენებითი კვლევები

18-11-2019

რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა

14-02-2020

თანასწორი, ინკლუზიური და უსაფრთხო სამუშაო საქართველოში


სიახლეების გამოწერაCopyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ