საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის მხარდაჭერა ( ENPARD III )
ნავიგატორი
8585


ENPARD საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის მხარდაჭერა ( ENPARD III )

უნიკალური ნომერი: 000315

პროექტის ხანგრძლივობა: 2018 – 2022

2018 წლის იანვრიდან FAO ახორციელებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროგრამას “საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის მხარდაჭერა ENPARD III- ის ფარგლებში”. პროექტი მოიცავს საქმიანობის სამ ძირითად სფეროს; 1) გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (MEPA) და მისი უწყებების ტექნიკური დახმარება FAO-ს ეროვნული და საერთაშორისო კონსულტანტებისა და ტექნიკური ოფიცრების მიერ; 2) მცირე ფერმერების, სოფლის მეწარმეების, კოოპერატივების, მცირე და საშუალო საწარმოებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის ინდივიდუალური გრანტების უზრუნველყოფა მათი კონკურენტუნარიანობის გასაუმჯობესებლად და 3) გაფართოების სტრატეგიის პილოტირების ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სახის დემონსტრაციებს, ინფორმაციის გავრცელებას, ჩართულობასა და სხვა სასწავლო საქმიანობას ფერმერებისთვის.

პროექტის ძირითადი პარტნიორები არიან საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საველე აგენტების ჩათვლით – რეგიონალური საინფორმაციო ცენტრები (RIC) და საინფორმაციო და საკონსულტაციო ცენტრები (ICCs); პოლიტიკის განმახორციელებელი ისეთი ინსტიტუციები, როგორიცაა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო (APMA) და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო (ACDA). მეორე მხრივ პროექტი ხორციელდება ENPARD პროგრამის მხარდაჭერითა და საქართველოს რვა მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებთან მჭიდრო თანამშრომლობითა და პარტნიორობით. აღნიშნული პროექტი ეხმიანება გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ ENPARD III-ის ფარგლებში განხორციელებულ პროექტს „საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“.

საბოლოო ბენეფიციარები არიან ფერმერები, ფერმერთა ასოციაციები, კოოპერატივები, სოფლის საწარმოები და მეწარმეები, სოფლად მცხოვრები ოჯახები და სხვა დაინტერესებული მხარეები.

FAO თავის პარტნიორებთან ერთად მიზნად ისახავს შემდეგი შედეგების მიღწევას:

  • გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სხვა შესაბამისი უწყებების გაუმჯობესებული შესაძლებლობები, მენეჯმენტის პრაქტიკა და ტექნიკური ცოდნა მდგრადი პოლიტიკის გაძლიერების მიზნით;

  • სოფლის მეურნეობის სექტორში სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის გაზრდისკენ მიმავალი ფერმერების, სოფლის შინამეურნეობების, კოოპერატივების და სხვა სოფლის მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსების, შეღავათებისა და მომსახურების გაუმჯობესება.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

  • საკონტაქტო პირი: სოფო ალთუნაშვილი
  • ელ-ფოსტა: [email protected]
  • ტელ: (+995 32) 222 7705

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.fao.org

დამატებულია: 21-01-2019

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 31-12-2022

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 429 დღე;


24-01-2019

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის

21-10-2021

კონკურსი სათემო ორგანიზაციებისთვის - ,,შექმენი უსაფრთხო თემი”

20-10-2021

კონკურსი მესაქონლეობის ტრენინგზე კოოპერატივებისათვის

04-10-2021

კონკურსი - არასამთ. სექტორის ადვოკატირ. უნარების განვითარება

04-10-2021

კონკურსი - არასამთ. სექტორის ადვოკატირ. უნარების განვითარება

24-01-2019

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის

21-10-2021

კონკურსი სათემო ორგანიზაციებისთვის - ,,შექმენი უსაფრთხო თემი”

20-10-2021

კონკურსი მესაქონლეობის ტრენინგზე კოოპერატივებისათვის


სიახლეების გამოწერა

Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ