კომპლექსური მიდგომა
ნავიგატორი
11493


EU4Business კომპლექსური მიდგომა

უნიკალური ნომერი: 000651

კომპლექსური პროექტები შეიძლება დაფინანსდეს ერთი ან რამდენიმე კრედიტით, რომლის კუმულატიური მოცულობა არ აღემატება 3 მლნ ევროს. საინვესტიციო პროექტი უნდა იყოს საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტ უნარიანობის ამაღლებაზე მიმართული და ამასთანავე მიზნად უნდა ისახავდეს თანხვედრაში მოსლას ევროკავშირის ერთ ან მეტი დირექტივასთან: გარემოს დაცვა, ენერგოეფექტურობა, შრომის უსაფრთხოება, პროდუქციის ხარისხი და ა.შ. საინვესტიციო პროექტის შემოწმების წარმატებით გავლის შემთხვევაში თქვენ გრანტის სახით უკან დაგიბრუნდებათ თქვენს მიერ აღებული სესხის 15%.

კომპლექსური სესხები განკუთვნილი ნებისმიერ სექტორში მოღვაწე ბიზნესებისათვის (წარმოება, ტრანსპორტი, მომსახურება, და ა.შ), და განსაკუთრებით მათთვის:

  • ვისაც სურს ღირსეული კონკურენცია გაუწიონ უკეთ ჩამოყალიბებულ, უკეთესი ტექნიკით აღჭურვილ და უფრო გამოცდილ კონკურენტებს
  • დააკმაყოფილონ ევროკავშირის პროდუქტთან დაკავშირებული უფრო მკაცრი სტანდარტები
  • მათთვის ვისაც, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სტანდართებთან დაახლოების პარალელურად სურს თავიანთვი თანამშრომლების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სტანდარტების გაუმჯობესება.
  • იქონიოს მეტად ენერგოეფექტური და ნაკლებ დამაბინძურებელი წარმოების ქარხნები და საწარმოო აღჭურვილობა და მიიღოს საწარმოო პრაქტიკა, რომელიც შეესაბამება ევროკავშირის და საერთაშორისო გარემოსდაცვით კანონმდებლობას.

საგრანტო წახალისება

ტიპიური კომპლექსური ინვესტიციები

  • ახალი დანადგარები, საწარმოო ტექნიკა, საწარმოო ხაზები
  • ახალი ბოილერები, გაგრილების სისტემები, გასათბობი ტუმბოები
  • საწარმოო დანიშნულების შენობის სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოები
  • საწარმოო ხაზების და შენობების ინტეგრირებული სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოები
  • სასაწყობე ნაგებობების, ცივი ოთახების და ასევე შიდა სატრანსპორტო საშუალებების სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოები
  • პროდუქტის შესაფუთი დანადგარები
  • სატვირთო მანქანები და მისაბმელები მიწის ამოსაღები ტექნიკა
  • მარცვლეულის შესანახი სისტემები, წისქვილები, ცხოველთა გამოსაკვები მცენარეები
  • მეცხოველეობისათვის განკუთვნილი ნაგებობები (ძროხა, ფრინველი, ქათამი და ა.შ)
  • ასპირაციული და მტვრის შესამცირებელი სისტემები
  • ნარჩენი წყლების გამწმენდი მცენარეები

განაცხადის შეტანის პროცედურა

დამატებულია: 12-02-2020

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 28-02-2023

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 148 დღე;


26-08-2022

ინფორმაცია ევროკავშირის, კერძოდ “Horizon Europe”-ის საგრანტო შესაძლებლობების შესახებ

11-08-2022

მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა

26-08-2022

Starting Grants

26-08-2022

Widening Participation And Strengthening The European Research Area - Hop On Facility

26-08-2022

Widening Participation And Strengthening The European Research Area - Hop On Facility

26-08-2022

ინფორმაცია ევროკავშირის, კერძოდ “Horizon Europe”-ის საგრანტო შესაძლებლობების შესახებ

11-08-2022

მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა

26-08-2022

Starting Grants


სიახლეების გამოწერა
Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ