ტექნოლოგიების გადაცემის საპილოტე პროექტი (TTPP)
ნავიგატორი
8344


საქართველოს ტექნოლოგიების გადაცემის საპილოტე პროექტი (TTPP)

უნიკალური ნომერი: 000660

პროგრამის შესახებ:

ინოვაციების ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების პროექტის ფარგლებში ევროკავშირის მიერ
დაფინანსებული ტექნოლოგიების გადაცემის საპილოტე პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ისეთი სამეცნიერო
პროექტების კომერციალიზაციას, რომლებიც პასუხობს ბაზრის საჭიროებებს. პროექტის ხანგრძლივობა არის
სამი (3) წელი და დაიწყო 2019 წლის აპრილში. პროექტის განმახორციელებლები არიან მსოფლიო ბანკი და
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო. პროექტის ფარგლებში მოხდება დაკავშირება
კვლევით ინსტიტუტებთან იმისათვის, რომ შეირჩეს კომერციალიზაციის პოტენციალის მქონე იდეები.
შეფასებისთვის მიიღება მხოლოდ კვლევითი პროექტები, რომლებიც არიან ტექნოლოგიების მზაობის TRL24 და
შემდეგ დონეზე.


მეცნიერებისა და კომერციალიზაციის გუნდის კომპეტენციების განვითარება მოხდება ტრენიგების მეშვეობით
შერჩეული პროექტების კომერციალიზაციის ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე. შერჩეულ ცალკეულ პროექტებს
ექნებათ წვდომა ფინანსურ და ტექნიკურ რესურსებზე, სანამ მათი წარდგენა მოხდება პოტენციური
მომხმარებლებისთვის/კლიენტისთვის საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.


მიზნები


1. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და პარტნიორი ორგანიზაციების
კომპეტენციების ზრდა ტექნოლოგიების გადაცემისა და კომერციალიზაციის პროცესზე, იდეის წარდგენიდან
ხელშეკრულების გაფორმებამდე.
2. სახელმწიფო უნივერსიტეტებსა და კვლევით ინსტიტუტებში შექმნილი გამოგონებების კომერციალიზაციის
პოტენციალის შემოწმება.
3. კერძო/საჯარო მომხმარებლებსა და სამეცნიერო წრეებს შორის ხელშეკრულებების გაფორმების
ხელშეწყობა.


ძირითადი აქტივობები


პროექტი სხვადასხვა აქტივობებთან ერთად ითვალსწინებს შემდეგს:
1. საპილოტე პროექტში მონაწილეობის მიღების მსურველ უნივერსიტეტებსა და კვლევით ინსტიტუტებში
ვიზიტები;
2. მკვლევარებისგან პროექტის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და შეთანხმება, რათა პროგრამის გუნდმა
შეარჩიოს კომერციალიზაციის პოტენციალის მქონე პროექტები;
3. ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტების დახმარებით იმ პროექტების იდენტიფიცირება, რომელთაც აქვთ
ტექნოლოგიური და კომერციული მზაობის შესაბამისი დონე (TRL4 +); ბიზნეს მზაობის დონის შეფასების
განსაზღვრა და ტექნოლოგიების გადაცემის სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
4. შერჩეული პროექტებისთვის ისეთი აქტივობების დაფინანსება, რომ გაიზარდოს ტექნოლოგიის მზაობის
დონე;
5. ტექნოლოგიების გადაცემის სისტემის სიცოცხლისუნარიანობის დემონსტრირება წარმატებით
დასრულებული ტექნოლოგიის გადაცემით (მოლაპარაკებებიდან ხელშეკრულების გაფორმების
საფეხურამდე) და პროცესში ხელშეწყობით (მაგ. კვლევითი კონტრაქტი, ინტელექტუალური საკუთრების
კვლევა და დაცვა, ბაზრის ანალიზი, ა.შ)
6. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრებთან თანამშრომლობის განვითარება,
საერთაშორისო ურთიერთობების გასაძლიერებლად და ევროპულ ბაზარზე შესასვლელად.

კონტაქტი: [email protected]


წყარო: https://gita.gov.ge/geo/static/155/ttpp

დამატებულია: 26-02-2020

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 01-04-2022

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 73 დღე;


07-01-2022

სასტუმრო ინდუსტრია

15-12-2021

წიგნის თარგმნის პროგრამა

25-01-2019

სტარტაპ ლიზინგი – თიბისი ბანკი

31-01-2019

საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტის კვლევების ხელშეწყობა საქართველოში - ფუნდამენტური კვლევები

31-01-2019

საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტის კვლევების ხელშეწყობა საქართველოში - ფუნდამენტური კვლევები

07-01-2022

სასტუმრო ინდუსტრია

15-12-2021

წიგნის თარგმნის პროგრამა

25-01-2019

სტარტაპ ლიზინგი – თიბისი ბანკი


სიახლეების გამოწერაCopyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ