ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში (ფაზა II)
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
312


კავკასიის ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში (ფაზა II)

უნიკალური ნომერი: 000102

პროექტის აღწერა:

პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში სატყეო რეფორმის წარმატებული განხორციელების ხელშეწყობა პოლიტიკური ინსტრუმენტების შემუშავების, ტყის მართვის პრაქტიკის მოდერნიზების, ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერებისა და პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერების გზით.


პროექტის მოსალოდნელი შედეგი:

1. ეროვნული სატყეო პოლიტიკის განხორციელების ინსტრუმენტების შემუშავება ეროვნული სატყეო სააგენტოსა და თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურს აქვთ მონაწილეობის პრინციპითა და გენდერული თანასწორობისა და ქალთა აღნიშნულ სექტორში ჩართულობის უზრუნველყოფით (სტრატეგია, სამოქმედო გეგმა); 2. ეროვნული სატყეო კონცეფციის პრიორიტეტების ასახვა სულ მცირე ოთხი შესაბამისი სექტორის პოლიტიკურ დოკუმენტებში;

3. ტყის მართვის პრაქტიკის პილოტირება, პოპულარიზაცია და ლობირება;

4. მონაწილეობაზე დაფუძნებული ტყის მდგრადი მართვის შესაბამისი განხორციელების ინსტრუმენტების, სახელმძღვანელო დოკუმენტების შემუშავება; სამიზნე რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლების შესაძლებლობების გაძლიერება და ტყის მმართველობის დეცენტრალიზაციისთვის მათი მომზადება;

5. ადგილობრივ დონეზე საკონტაქტო პირების ინფორმირებულობა და ჩართულობის უზრუნველყოფა სატყეო პოლიტიკის შემუშავების, მართვისა და ზედამხედველობის ეფექტურ დაგეგმვასა და განხორციელების პროცესში.


მიზნობრივი ტერიტორია: თბილისი; აჭარა, სამეგრელო-ზემო სვანეთი; კახეთი

სფერო: სატყეო სექტორი; ბიომრავალფეროვნება; კატასტროფები, კლიმატის ცვლილება; დაცული ტერიტორიები; გარემოსდაცვითი განათლება

დონორი: Austrian Development Cooperation - http://www.entwicklung.at/en/countries-and-regions/black-sea-regionsouth-caucasus/georgia/

განმახორციელებელი ორგანიზაცია: კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამტავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN)

ტელეფონი: +995 32 275 19 03

მისამართი: ბეთლემის ქ. N 27, თბილისი, 0105, საქართველო;

ვებ-გვერდი: http://w3.cenn.org/wssl/index.php?id=621

საკონტაქტო პირი: ნანა ჯანაშია

ელ-ფოსტა: nana.janashia@cenn.org


მაილსტონები:

1. მოსახლეობის შეშით უზრუნვეყოფის ეროვნული პროგრამის შემუშავება;

2. სატყეო პორტალის განვითარება, საზოგადოებრივი ონლაინ შეტყობინების სისტემით;

3. ტყის დადგენილი კატეგორიებისთვის მართვის გეგმის მომზადება;

4. კეთილდღეობის ანალიზი (რეკრეაცია, ტურიზმი) - CENN/ADC;

5. ნახშირბადის კრედიტების ანალიზი - CENN/ADC.


ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში (ფაზა II)

დამატებულია: 22-01-2019

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 31-12-2019

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 22 დღე;


31-01-2019

ადამიანის უფლებები დოკუმენტური ფილმებით

30-10-2019

საგრანტო კონკურსი კვლევით პროექტებზე

25-01-2019

სტარტაპ სასტუმრო სესხი – თიბისი ბანკი

23-01-2019

სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“

23-01-2019

სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“

31-01-2019

ადამიანის უფლებები დოკუმენტური ფილმებით

30-10-2019

საგრანტო კონკურსი კვლევით პროექტებზე

25-01-2019

სტარტაპ სასტუმრო სესხი – თიბისი ბანკი


სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები

Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ