projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
888


ღია დაფინანსება-ღია საზოგადოების ფონდი

უნიკალური ნომერი: 000219

დაფინანსების შესახებ:

ღია საზოგადოების ფონდიდან გრანტის მიღება შესაძლებელია როგორც ღია კარის წესით, ისე გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში. ღია კარის შემთხვევაში, საპროექტო განაცხადი წლის ნებისმიერ დროს მიიღება.

მომდევნო წლების მანძილზე ვიმუშავებთ ადამიანის უფლებებისა და მართლმსაჯულების, მედიის თავისუფლების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მონაწილეობითი დემოკრატიის, ეროვნული ინტეგრაციის და ევროინტეგრაციის საკითხებზე. ადგილობრივ ორგანიზაციებს შესაძლებლობა აქვთ, პირდაპირ მოიპოვონ დაფინანსება ღია საზოგადოების ფონდების ქსელური პროგრამებიდან.


  • 2019 წლის 22 იანვრიდან ღია საზოგადოების ფონდში საპროექტო განაცხადის წარდგენა მხოლოდ ონლაინრეჟიმში, ამავე ვებგვერდის მეშვეობით არის შესაძლებელი

  • ფონდი აფინანსებს არამომგებიან, არაკომერციულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საინიციატივო ჯგუფებსა და ფიზიკურ პირებს. გრძელვადიან პარტნიორებთან და გამოცდილ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის პარალელურად, ფონდი მხარს უჭერს ახლად დაარსებულ ორგანიზაციებს;

  • პროექტის წარმოდგენა შესაძლებელია იმ შემთხვევაშიც, თუ მოცემულ მომენტში, განმცხადებელი ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროექტს ახორციელებს. ერთსა და იმავე პერიოდში მიმდინარე პროექტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სამ პროექტს;

  • წარმოდგენილ საპროექტო განაცხადს პირველ ეტაპზე განიხილავს შესაბამისი პროგრამის საექსპერტო კომისია. პროექტის დაფინანსების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს აღმასრულებელი საბჭო საექსპერტო კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე. ონლაინ საპროექტო განაცხადი განიხილება და გადაწყვეტილება მიიღება რეგისტრაციიდან 2 თვის განმავლობაში. განხილვას ექვემდებარება მხოლოდ სრულად შევსებული საპროექტო განაცხადი;

  • პროექტის წარმოდგენამდე შეგიძლიათ გაიაროთ კონსულტაცია თქვენი იდეის ან პროექტის შესაბამისი პროგრამის წარმომადგენლებთან. 2019 წლის 25 თებერვლიდან კონსულტაციაზე ჩაწერა ყოველი კვირის ხუთშაბათს იქნება შესაძლებელი;

  • პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში, მისი დაწყების თარიღი უნდა აითვალოს ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან. შესაბამისად, პროექტის დაწყების დღის განსაზღვრისას განმცხადებელმა უნდა გაითვალისწინოს პროექტის განხილვისა და დამტკიცებისთვის საჭირო 2 თვის ვადა;

  • ონლაინ საპროექტო განაცხადში განცმხადებლის მიერ მონიშნულ პროგრამაში თანხის ამოწურვის შემთხვევაში, პროექტის განხილვა გადაიდება მომდევნო წლისთვის. ამის შესახებ შეტყობინებას განცმხადებელი განაცხადში მითითბულ ელ.ფოსტის მისამართზე მიიღებს.


ინფორმაციისათვის საზღვარგარეთ განათლების მიღებისა და სტიპენდიის შესაძლებლობის შესახებ დაუკავშირდით ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციას საერთაშორისო განათლების ცენტრს ან ნახეთ ღია საზოგადოების ფონდების გლობალური ვებგვერდი.

დამატებულია: 20-02-2019

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 31-12-2022

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 1170 დღე;


25-01-2019

მედიის მხარდაჭერა

27-02-2019

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამას იწყებს

22-01-2019

ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის პრინციპებისა და პრაქტიკის განხორციელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (ENI SEIS II East)

28-01-2019

კონკურსი კერძო კომპანიებისათვის

28-01-2019

კონკურსი კერძო კომპანიებისათვის

25-01-2019

მედიის მხარდაჭერა

27-02-2019

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამას იწყებს

22-01-2019

ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის პრინციპებისა და პრაქტიკის განხორციელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (ENI SEIS II East)


სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები

Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ