ENPARD II სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქართველოში
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
მოიძებნა 9 ჩანაწერი

USAID Zrda Activity საგრანტო კონკურსი სასათბურე მეურნეობების მოწყობის მიზნით

"USAID"-ის პროექტი "ზრდა საქართველოში" რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს ინთერნეიშენალი" აცხადებს საგრანტო კონკურსს ბოსტნეულის, მარწყვისა და მწვანილის სასათბურე წარმოების განვითარების მიზნით ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, სამეგრელო ზემო სვანეთის

უნიკალური კოდი: 000276
საიტზე დამატებულია: 21-03-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 20-09-2019
რეგიონები: კახეთი მცხეთა-მთიანეთი სამეგრელო-ზემო სვანეთი სამცე-ჯავახეთი ქვემო ქართლი შიდა ქართლი
სფერო: სოფლის მეურნეობა ბიზნესი, წარმოება, მრეწველობა
სექტორი: სხვა

მედია ცენტრი კახეთი ადგილობრივი ინიციატივები ადგილობრივი განვითარებისთვის

პროექტი მიზნად ისახავს ადგილობრივი მოქალაქეების გაძლიერების, სათემო მობილიზაციისა და ადვოკატირების გზით, თელავისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში თანამონაწილეობითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ხელშეწყობას

უნიკალური კოდი: 000189
საიტზე დამატებულია: 01-02-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 29-02-2020
რეგიონები: კახეთი
სფერო: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება
სექტორი: სხვა

ევროკომისია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად

პროექტის ამოცანაა ხელი შეუწყოს საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესის დაჩქარებას. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA), ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესებზე (SME) სახელმწიფო პოლიტიკის დანერგვის პარალელურად

უნიკალური კოდი: 000182
საიტზე დამატებულია: 31-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 02-10-2019
რეგიონები: აჭარა იმერეთი კახეთი მცხეთა-მთიანეთი სამეგრელო-ზემო სვანეთი სამცე-ჯავახეთი ქვემო ქართლი
სფერო: აგრო, სასამელი და საკვები პროდუქტები ბიზნესი, წარმოება, მრეწველობა
სექტორი: სხვა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო მცირე საოჯახო სახლები

ფიზიკურ, სულიერ, სოციალურ და პროფესიულ უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ორიენტირებული აქტივობებით უზრუნველყოფა; სოციუმში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა.

უნიკალური კოდი: 000173
საიტზე დამატებულია: 28-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 30-11-2021
რეგიონები: კახეთი
სფერო: სხვა და სხვა
სექტორი: სხვა

ევროკავშირი ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტიანი მმართველობისთვის

ხელი შეუწყოს საქართველოში კარგი მმართველობის, ანგარიშვალდებულების და ინკლუზიური საჯარო პოლიტიკის ფორმირებას, რომელიც მოიცავს ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებას ადგილობრივ და რეგიონალურ დონეზე.

უნიკალური კოდი: 000134
საიტზე დამატებულია: 24-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-01-2020
რეგიონები: აჭარა იმერეთი კახეთი სამეგრელო-ზემო სვანეთი სამცე-ჯავახეთი ქვემო ქართლი
სფერო: სამოქალაქო პროექტები
სექტორი: სხვა

კავკასიის ბუნების ფონდი (CNF) ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების საგრანტო ხელშეკრულება

პროექტი გულისხმობს ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის სახელფასო დანამატის გაცემის, ინფრასტრუქტურის აღდგენის, მოვლა-შენახვისა და მიმდინარე ხარჯების თანადაფინანსებას, აღჭურვილობისა და ავტოპარკის განახლება-შეძენას; საკვანძო სახეობაზე ორიენტირებული მონიტორინგის სისტემის შექმნას.

უნიკალური კოდი: 000096
საიტზე დამატებულია: 22-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2019
რეგიონები: კახეთი
სფერო: ინფრასტრუქტურა
სექტორი: სხვა

RDFG სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში

ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG) სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში ახორციელებს პროექტს „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“.

უნიკალური კოდი: 000084
საიტზე დამატებულია: 21-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: კახეთი
სფერო: სოფლის მეურნეობა
სექტორი: სხვა

HEKS-EPER მოქალაქეთა ჩართულობა ეკონომიკური განვითარებისთვის (PROCEED)

პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს სიღარიბის დაძლევას კახეთის რეგიონში, კერძოდ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში. პროექტის კონკრეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის დასაქმებისა და შემოსავლების ზრდა მათი ცხოვრების დონის გასაუმჯობესებლად.

უნიკალური კოდი: 000083
საიტზე დამატებულია: 21-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 31-12-2020
რეგიონები: კახეთი
სფერო: სოფლის მეურნეობა
სექტორი: სხვა

ევროკომისია ENPARD II სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქართველოში

ქეა საერთაშორისო კავკასიაში ახორციელებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს: "სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქართველოში (RDP) ", რომელიც არის სოფლის განვითარების საპილოტე პროექტის ...

უნიკალური კოდი: 000080
საიტზე დამატებულია: 21-01-2019
განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 01-10-2019
რეგიონები: კახეთი
სფერო: აგრო, სასამელი და საკვები პროდუქტები ბიზნესი, წარმოება, მრეწველობა, ვაჭრობა
სექტორი: სხვა


სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები
Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია ლაშა ქავთარაძეს მიერ