კონფერენციის მოწყობა
ნავიგატორი
275


კონფერენციის მოწყობა

უნიკალური ნომერი: 001677

კონკურსის შესახებ:

კონკურსის მიზანია, ხელი შე­უწყოს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ადგილობრივი და საერთაშორისო სა­მეც­ნიერო კონფერენციების ჩატარებას, ინფორმაციის გაცვ­ლას, გამოცდილების გაზიარებასა და სამეცნიერო კვლევების განვითარებას.

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ საქართველოში რეგისტრირებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ და საქართველოში რეგისტრირებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს.

სამინისტროდან მოთხოვნილი გრანტის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 30 000 ლარს.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს:

ა) კონფერენციის მონაწილეთა მგზავრობის, სასტუმროს და კვების ხარჯი;

ბ) კონფერენციის ორგანიზატორთა ჰონორარი, რაც არ უნდა აღემატებოდეს საგრანტო თანხის 15% (4500 ლარი);

გ) კონფერენციის მასალების ბეჭდვის ხარჯი;

დ) კონფერენციის მოსაწყობად საჭირო ფართისა და აპარატურის დაქირავების ხარჯი;

ე) სხვა საქონელი და მომსახურება.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის გრანტის მაძიებელმა ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაცია უნდა ატვირთოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: https://bit.ly/40e7ZNf

ა) განცხადება;

ბ) საგრანტო განაცხადის აპლიკაცია;

გ) კონფერენციის დღის წესრიგი;

დ) ძირითად მომხსენებელთა ავტობიოგრაფია (CV);

ე) ორგანიზაციის სამართლებრივი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ვ) თანაორგანიზატორის არსებობის შემთხვევაში, ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული წერილი გაცემული თანაორგანიზატორის მიერ.

იხილეთ:

დებულება

კონფერენციის მოწყობის ფარგლებში წარმოდგენილ განაცხადთა შეფასების ფორმა

პროგრამის ფარგლებში განაცხადები მიიღება 2024 წლის 5 თებერვლიდან (09:00 სთ.) - 20 მარტის (18:00 სთ.) ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: ქ. ბათუმი, ლ. გუდიაშვილის ქუჩა №4.

ტელ: 577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო


წყარო: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ერთიანი პორტალი

დამატებულია: 07-02-2024

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 20-03-2024

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 19 დღე;


10-02-2023

ბიზნეს უნივერსალი

15-12-2022

Small Grants

23-02-2024

პროექტი - „დიასპორის წარმომადგენელთა განსაკუთრებული ღვაწლის აღიარება“

07-03-2023

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა

07-03-2023

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა

10-02-2023

ბიზნეს უნივერსალი

15-12-2022

Small Grants

23-02-2024

პროექტი - „დიასპორის წარმომადგენელთა განსაკუთრებული ღვაწლის აღიარება“


სიახლეების გამოწერა
Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ