ორ მუნიციპალიტეტში მრჩეველთა საბჭოს და მოქალაქეების თანამშრომლობის მოდელის შემუშავება და პილოტირება
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
369


დემოკრატიისა ორ მუნიციპალიტეტში მრჩეველთა საბჭოს და მოქალაქეების თანამშრომლობის მოდელის შემუშავება და პილოტირება

უნიკალური ნომერი: 000188

პროექტის შესახებ:

ბოლნისისა და ქედას ეთნიკურად და რელიგიურად მრავალფეროვან მუნიციპალიტეტებში თანამონაწილეობითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ხელშესაწყობად, გრანტის მიმღები ორგანიზაცია გააძლიერებს ახლად შექმნილ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოებს, რათა მათ უკეთ შეძლონ მუნიციპალურ დონეზე პოლიტიკის შემუშავებაში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამ მიზნით, გრანტის მიმღები ორგანიზაცია ითანამშრომლებს ბოლნისისა და ქედას მუნიციპალიტეტების სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოებთან, რათა მათ გააცნობიერონ საკუთარი როლი ადგილობრივ თვითმმართველობაში და უკეთ მოახდინონ ადგილობრივი საჭიროებების ადვოკატირება. გრანტის მიმღები ორგანიზაცია გააუმჯობესებს საბჭოების ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება, საჭიროებების გამოვლენა, პროექტის შემუშავება და ადვოკატირება. ამას გარდა, გრანტის მიმღები ორგანიზაცია დაეხმარება საბჭოებს მაქსიმალურად ისარგებლონ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით მინიჭებული უფლებამოსილებით და გააუმჯობესონ საკუთარი წესდებები. ამავდროულად, გრანტის მიმღები ორგანიზაცია შექმნის ადგილობრივი მოქალაქეებით დაკომპლექტებულ, წარმომადგენლობით სამუშაო ჯგუფებს, რომლებიც მრჩეველთა საბჭოებს დაეხმარებიან ადგილობრივი პრობლემების განსაზღვრასა და მათი გადაჭრის გზების შემუშავებაში. პროექტის დასასრულს, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოები, სამუშაო ჯგუფებთან თანამშრომლობით გამოავლენენ ადგილობრივ პრობლემებს, შეიმუშავებენ მათი გადაჭრის გზებს და განახორციელებენ ადვოკატირებას ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. პროექტის შედეგები და ნასწავლი გაკვეთილები აისახება ანალიტიკურ ანგარიშში, რომელიც გაუზიარდება ძირითად დაინტერესებულ მხარეებს 12 მუნიციპალიტეტში (2 სამიზნე და 10 არა-სამიზნე).


პროგრამული მიმართულება: ღია კარის გრანტებუ

გრანტის დაწყების თარიღი: 12/26/2018

გრანტის დასრულების თარიღი: 12/25/2019

თანხა: 47000 ლარი

პროექტის განხორციელების არეალი: ბოლნისი, ქედა


დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს : http://www.epfound.ge/ge/grants/

დამატებულია: 01-02-2019

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 25-12-2019

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 17 დღე;


22-01-2019

ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის (EUWI+)

21-10-2019

საგრანტო კონკურსი - სასათბურე მეურნეობები

21-01-2019

მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამა

25-01-2019

ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში

25-01-2019

ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში

22-01-2019

ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის (EUWI+)

21-10-2019

საგრანტო კონკურსი - სასათბურე მეურნეობები

21-01-2019

მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამა


სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები

Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ