საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA) - პროგრამა „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)“ ქვე-პროექტი
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
363


USAID საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA) - პროგრამა „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)“ ქვე-პროექტი

უნიკალური ნომერი: 000195

პროექტის შესახებ:

პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა და სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა. საია ეწევა ადვოკატირებას კანონმდებლობისა და სხვა რეგულაციების გასაუმჯობესებლად მართლმსაჯულებისა და ადამიანის უფლებების სფეროებში. ამ მიზნით საია წარმოადგენს მოსაზრებებს საკანონმდებლო ინიციატივებზე შესაბამის სამთავრობო უწყებებთან, საპარლამენტო კომიტეტებში, და აკვირდება კანონებისა და რეგულაციების დანერგვის პროცესს. სასამართლოს მონიტორინგის პროექტის ფარგლებში საია აკვირდება სისხლის სამართლის პროცესებს თბილისის და ბათუმის საქალაქო სასამართლოებში, თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებში და გორისა და თელავის რაიონულ სასამართლოებში. მონიტორინგის შედეგად საია ამზადებს რეგულარულ ანგარიშებს, სადაც გაანალიზებულია სისხლის სამართლის პროცესების პრობლემური საკითხები, როგორიცაა, მაგალითად, წინასწარი პატიმრობის გამოყენება, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის დანერგვა, და საპროცესო გარიგებები. საია ასევე უწევს იურიდიულ დახმარებას მოწყვლად ჯგუფებს და არჩევს საქმეებს სტრატეგიული სამართალწარმოებისთვის საკონსტიტუციო სასამართლოში და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში უმცირესობებისა და ქალების უფლებების დასაცავად. იურიდიული დახმარების მიწოდება ხდება თბილისისა და რვა რეგიონალური ოფისის საშუალებით. გარდა ამისა, საია აწყობს გასვლებს რეგიონებში მოწყვლადი ჯგუფებისათვის იურიდიულ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად.


თანხის ოდენობა: $1,813.362

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: http://ewmi-prolog.org/ka/grants/ongoing-projects/saqartvelos-axalgazrda-iuristta-asociacia-gyla

დამატებულია: 04-02-2019

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 31-03-2020

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 114 დღე;


31-01-2019

საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტის კვლევების ხელშეწყობა საქართველოში - გამოყენებითი კვლევები

24-01-2019

გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად

15-03-2019

AWS Activate Offer for Startups

13-11-2019

სტუდენტთა გაცვლის გლობალური პროგრამა - UGRAD 2020-21

13-11-2019

სტუდენტთა გაცვლის გლობალური პროგრამა - UGRAD 2020-21

31-01-2019

საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტის კვლევების ხელშეწყობა საქართველოში - გამოყენებითი კვლევები

24-01-2019

გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად

15-03-2019

AWS Activate Offer for Startups


სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები

Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ